Tranzacții valutare

Plăţi, încasări, licitaţii şi schimburi valutare în cele mai bune condiţii la orice sucursală Credit Europe Bank.

Plăți valutare

Clientul poate ordona transferuri în valută:

  • către alţi clienţi ai băncii, situaţie în care transferul se efectuează în aceeași zi, sau
  • către clienţii altor bănci, în ţară sau în străinătate, caz în care transferurile pot fi ordonate în una din urmatoarele valute EUR, USD, CHF, GBP, TRY, PLN,CAD, AUD, NOK, DKK, SEK, HUF, JPY, RMB.

Banca va procesa plățile denominate în valutele: USD, EUR, CHF, GBP cu data valuei T+1 unde T fiind data primirii ordinului de plată; și cu data valutei T+2 pentru plățile instructate în alte valute (TRY, PLN,CAD, AUD, NOK, DKK, SEK, HUF, JPY, RMB).

La cerere, transferurile valutare pot fi efectuate în regim de urgenţă (cu data valutei aceeași zi) cu respectarea normelor interne referitoare la lichiditate și termene limită de procesare a plăţilor.

Plăţile valutare se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului Valutar.

Alte tipuri de tranzacții valutare

  • Banca efectuează în numele clientului operaţiuni de cumpărare/vânzare pe piaţa valutară interbancară.

    Pentru vânzarea/cumpărarea de valută pe piaţa interbancară, clientul completează un ordin de vânzare/cumpărare valută.

  • Pentru încasările în valută de la nerezidenţi, clienţii rezidenţi completează Declaraţia de încasare externă.

  • Credit Europe Bank (România) S.A. oferă clienţilor săi, persoane fizice sau juridice, cecuri comerciale, ca un alt tip de modalitate de efectuare a plăţilor în valută.

    De asemenea, banca remite spre încasare cecuri comerciale în valută, depuse de clienţii băncii.

  • Banca oferă servicii de schimb valutar atât pentru clienţii băncii cât şi pentru non-clienţi.