Un atac de phishing care foloseste logo-ul Credit Europe Bank (România) S.A. este in desfășurare. Persoanele care primesc astfel de emailuri - atat clienti, cat si persoane care nu sunt clienti ai Bancii, sunt indemnate prin textul emailului sa furnizeze date confidentiale. Pentru siguranța dvs., nu accesati link-urile din astfel de e-mailuri si nu furnizați datele dvs. de securitate sau date personale prin e-mail, mesaje scrise sau apeluri telefonice.

Informare privind ratele de înlocuire pentru LIBOR CHF

22 decembrie 2021

În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1847 al Comisiei Europene din 14 octombrie 2021 privind desemnarea unei înlocuiri statutare pentru anumite maturități ale LIBOR CHF (denumit în continuare “Regulament”) indicele de referință LIBOR CHF (London Interbank Offered Rate – rata dobânzii pentru împrumuturile acordate pe piața interbancară londoneză pentru francul elvețian) urmează a fi înlocuit cu rata combinată SARON (Swiss Average Rate Overnight – rata medie a dobânzii overnight in Elveția pentru francul elvețian).

Rata combinată SARON este o rată retrospectivă, fiind stabilită ca rată de înlocuire statutară pentru anumite maturități ale LIBOR CHF, în conformitate cu Regulamentul. 

SARON este rata medie a dobânzii overnight în Elveția și este administrată de SIX Swis Exchange Financial Information AG (SIX) și publicată pe pagina de internet relevantă a administratorului: „https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html”.

Pentru a rămane cât mai aproape posibil de perioada de referință inițială pentru fiecare scadență, s-a considerat adecvat să se utilizeze ratele combinate SARON cu scadență la 1 lună si SARON cu scadență la 3 luni ca rate de înlocuire pentru LIBOR CHF la 1 lună și, respectiv, pentru LIBOR CHF la 3 luni și să se utilizeze rata combinată SARON cu scadență la 3 luni, de asemenea, ca rată de înlocuire pentru LIBOR CHF la 6 luni și la 12 luni.  
Există o diferență de  valoare între LIBOR CHF și rata combinată SARON. Pentru a reflecta această diferență și pentru a reduce la minim impactul economic al înlocuirii, la rata combinată SARON se va adăuga o ajustare de marjă fixă pentru fiecare dintre scadențele LIBOR CHF pe care le înlocuiește, potrivit prevederilor Regulamentului.

Ratele de înlocuire pentru LIBOR CHF se desemnează potrivit prevederilor Regulamentului, respectiv :

 
Indice LIBOR (1)

Rata de inlocuire (2)

Valoarea ajustării de marja (%) (3) Rata de înlocuire rezultată (%) (4)
LIBOR CHF la 1 lună rata combinată SARON cu scadența la 1 lună (SAR1MC) –0,0571 SAR1 MC - 0,0571
LIBOR CHF la 3 luni rata combinată SARON cu scadența la 3 luni (SAR3MC) 0,0031 SAR3MC + 0,0031
LIBOR CHF la 6 luni rata combinată SARON cu scadența la 3 luni (SAR3MC) 0,0741 SAR3MC + 0,0741
LIBOR CHF la 12 luni rata combinată SARON cu scadența la 3 luni (SAR3MC) 0,2048 SAR3MC + 0,2048

 

Sintetizând, modul de înlocuire al indicelui LIBOR CHF aplicabil contractelor de credit în derulare este următorul: se va verifica indicele precizat în contractul de credit și se va identifica pornind de la cele menționate în coloana 1 rata de inlocuire rezultată din coloana 4, aceasta fiind obținută prin adunarea celor menționate în coloanele 2 si 3.

În acest sens, pentru contractele în derulare la data de 1 ianuarie 2022, la data primei revizuiri conform prevederilor contractuale a ratei anuale a dobânzii variabile, dobânda contractuală nu va mai fi calculată prin raportare la indicele de referință LIBOR CHF. Acest indice va fi înlocuit prin efectul legii cu ratele combinate SARON și ajustările de marjă corespunzătoare, prevăzute în Regulament și menționate mai sus. La rata de înlocuire rezultată se va adăuga marja contractuală și, astfel, se va stabili dobânda aplicabilă până la următoarea revizuire.

De exemplu, pentru o dobândă contractuală compusă din LIBOR 6M, plus o marjă contractuală de 3%, dobânda va deveni SAR3MC plus ajustarea de 0,074%, la care se adaugă marja fixă din contract de 3%.

Ratele combinate SARON cu scadență la 1 lună si la 3 luni vor fi disponibile public si vor fi actualizate periodic. 

Pentru mai multe detalii privind prevederile Regulamentului, vă rugăm să accesați următorul link Regulament Libor CHF.

Documente atașate

  • Regulament Libor CHF.pdf