Suspendarea ratelor aferente creditelor în contextul OUG 37/2020 și OUG 227/2020

Curs valutar

Simbol BNR Cumpărare Vânzare
EUR 4,9226 4,8500 5,0000
USD 4,1180 4,0300 4,1800
GBP 5,6719 5,5600 5,7400
CHF 4,4688 4,4400 4,6000
SEK 0,4851 0,4520 0,5060
100 JPY 3,7764 3,7200 3,8800

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Persoană fizică O lună* 3 luni
EUR 0,2% 0,3%
RON 1,25% 1,45%

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Index Ultima actualizare Rată
ROBOR 3 LUNI 15.04.2021 1.59000%
ROBOR 6 LUNI 15.04.2021 1.68000%
IRCC 01.04.2021 1.67000%
EURIBOR 6 LUNI 15.04.2021 -0.50900%
EURIBOR 12 LUNI 15.04.2021 -0.48200%

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe

Informare

În contextul actual determinat de pandemia COVID-19, vă ținem la curent cu modalitățile prin care puteți beneficia de suspendarea obligațiilor de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor contractate, conform Ordonanței de Urgență nr.37/2020 și ale Hotărârii de Guvern nr.270/2020, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de Urgență nr.227/2020 și Hotarârea de Guvern nr.19/2021.

Doriți suspendarea ratelor creditului?

Dacă DA, trebuie să urmați pașii necesari pentru a solicita suspendarea obligațiilor de plată a ratelor scadente.

Pași necesari pentru a solicita amânarea ratelor

 • Împrumutatul, prin reprezentant legal, trebuie să solicite sucursalei Băncii care a acordat împrumutul / care administrează împrumutul, în scris, în format letric (cu semnătură olografă) suspendarea obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente aferente împrumutului.

  Dacă în conținutul solicitării de suspendare a obligației de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor se regăsesc și informații cu caracter personal, trebuie să vă asigurați că ați informat în mod corespunzător persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor acesteia în conformitate cu Politica de confidențialitate a Băncii și cu „Nota de informare cu privire la prelucrările de date în context SARS – CoV 2”, existente pe site-ul Băncii.

 • Solicitarile de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor aferente împrumuturilor, îndeplinind toate condițiile cerute de lege, se pot transmite până la data de 15 Martie 2021, inclusiv.

 • 1. Cu privire la solicitarea de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor:

  Solicitarea de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor trebuie formulată de către Împrumutat prin reprezentant legal.

  Solicitarea de suspendare la plată a ratelor aferente împrumuturilor,  reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane se poate face pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum  9 luni. Perioada maximă de suspendare a obligațiilor de plată de nouă luni include și perioada suspendării efective a obligațiilor de plată în temeiul moratoriului legislativ instituit prin O.U.G nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, și/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor nonlegislative, după caz.

  Solicitarea de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor trebuie să indice în mod expres perioada pentru care se solicită suspendarea, precum și opțiunea pentru prelungirea scadenței sau menținerea scadenței inițiale.

  Solicitarea trebuie  să conțină declarația pe proprie răspundere a Împrumutatului, prin reprezentant legal, cu privire la diminuarea cu minimum 25% a veniturilor sau încasărilor medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020. 

  2. Cu privire la credit:

  Creditul să fi fost acordat până la data de 30 martie 2020, iar data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, să fie ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată.

  Creditul să nu înregistreze restanțe la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată și să nu fi fost declarat scadent anticipat până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

  Împrumutatul să NU se afle în insolvență la data solicitării suspendării la plată a ratelor scadente aferente creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

  3. Cu privire la venituri / încasari:

  Veniturile sau încasările Împrumutatului din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării de plată s-au diminuat cu minimum 25% prin raportare la perioada similară din anii 2019 / 2020, Împrumutatul fiind în imposibilitate de a onora obligațiile de plată aferente creditului. În emiterea declarației pe propria răspundere mentionată mai sus, Împrumutatul care solicită suspendarea obligațiilor de plată:

  • în luna ianuarie 2021, va avea în vedere media veniturilor/încasărilor din lunile octombrie - decembrie 2020 comparativ cu octombrie – decembrie 2019,
  • în luna februarie 2021, va avea în vedere media veniturilor/încasărilor din lunile noiembrie - decembrie 2020 și ianuarie 2021 comparativ cu noiembrie – decembrie 2019 și ianuarie 2020,  
  • în luna martie 2021, va avea în vedere media veniturilor/încasărilor din lunile decembrie 2020 și ianuarie - februarie 2021 comparativ cu decembrie 2019 și ianuarie –februarie 2020.

  4. Cu privire la garanții

  Toate garanțiile aferente contractului de credit se mențin, efectele modificării contractului de credit ca urmare a aprobării solicitării de suspendare a obligației de plată a ratelor astfel cum au fost formulate de catre Împrumutat în temeiul OUG 37/2020 și ale Hotărârii de Guvern nr.270/2020, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr.227/2020 si H.G. nr.19/2021 extinzându-se de drept asupra oricăror codebitori, garanți, fideiusori sau alte părți la contractul de credit.

  Cu toate acestea, este necesar să se prezinte acordul prealabil al garanților cu privire la modificările aduse contractului de credit, o dată cu formularea cererii de suspendare a plăților

 • Modificarea clauzelor contractului de credit ca efect al aprobării cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor se realizează fără încheierea de acte adiționale, Banca notificând Împrumutatului clauzele modificate și noul grafic de rambursare a creditului.

  În funcție de opțiunea împrumutatului, maturitatea inițială a creditului va fi prelungită cu o perioadă corespunzătoare suspendării la plata sau, după caz, creditul va fi restructurat în cadrul maturității inițiale.

  Dobânda aferentă perioadei de suspendare va continua să fie calculată conform contractului de credit, fiind capitalizată la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare și eșalonată până la noua maturitate a creditului sau până la maturitatea inițială, după caz.

Consultă documentele

 • Ordonanța de Urgență nr. 37 din 30.03.2020
 • Normele de aplicare a prevederilor OUG 37/2020
 • Notă Informativă - Prelucrarea datelor în contextul Covid-19