Suspendarea ratelor aferente creditelor în contextul OUG 37/2020

Curs valutar

Simbol BNR Cumpărare Vânzare
EUR 4,8740 4,8000 4,9500
USD 4,0034 3,9200 4,0700
GBP 5,4696 5,4000 5,5800
CHF 4,5255 4,5000 4,5600
SEK 0,4832 0,4510 0,5050
100 JPY 3,8612 3,8000 3,9600

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Persoană fizică O lună* 3 luni
EUR 0,2% 0,3%
RON 1,25% 1,45%

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Index Ultima actualizare Rată
ROBOR 3 LUNI 25.01.2021 1.58000%
ROBOR 6 LUNI 25.01.2021 1.68000%
EURIBOR 6 LUNI 25.01.2021 -0.52500%
EURIBOR 12 LUNI 25.01.2021 -0.49800%
IRCC 01.01.2021 1.88000%

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe

Doriți suspendarea ratelor creditului?

În contextul actual determinat de pandemia COVID-19, dorim să vă ținem la curent cu modalitățile prin care puteți beneficia de amânarea obligațiilor de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor dumneavoastră, conform Ordonanței de Urgență 37/2020, în vigoare de la 30 martie 2020, precum și a normelor de aplicare a acesteia. 

Pași necesari pentru a solicita amânarea ratelor

 • Împrumutatul trebuie să trimită, prin reprezentantul legal conform actului constitutiv (respectiv, persoanele înregistrate la Registrul Comerțului că atare), o solicitare de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor în format letric (semnată olograf) sau prin poștă electronică (semnată cu semnătură electronică calificată) la sucursala care a acordat creditul. 

  Vă rugăm ca, înainte de a ne transmite informații cu caracter personal, persoanele vizate să citească și „Nota de informare cu privire la prelucrările de date în context SARS – Covid 2”, disponibilă mai jos.

 • Trebuie să primim o cerere complet formulată până la data de 15 iunie 2020, inclusiv.

 • Cu privire la solicitare:

  Solicitarea de suspendare la plata este formulată prin reprezentantul legal conform actului constitutiv (respectiv, persoanele înregistrate la Registrul Comerțului ca atare).

  Solicitarea de amânare a obligațiilor de plată scadente reprezentând credit, dobânzi și comisioane se face pentru o perioada de la 1 la 9 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

  Solicitarea indică în mod expres perioada pentru care se solicită suspendarea, precum și opțiunea pentru prelungirea scadenței sau restructurarea în cadrul scadenței inițiale.

  Solicitarea va conține declarația pe proprie răspundere cu privire la afectarea veniturilor și de certificatul pentru situații de urgență emis după caz.

  Cu privire la credit:

  Creditul este încă în derulare, respectiv nu a ajuns la maturitate sau nu a fost declarat scadent anticipat, anterior datei de 30.03.2020.

  Creditul nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) sau restanțele au fost achitate până la data solicitării suspendării obligației de plată.

  Cu privire la venituri:

  Veniturile societății au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și vă aflați în imposibilitate de a onora obligațiile de plata aferente creditului.

  De asemenea, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • activitatea societății a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, ȘI dețineți certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri  Tip I - certificat albastru; sau 
  • veniturile sau a încasările societății au fost diminuate cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 ȘI dețineti certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Tip II - certificat galben sau

  ȘI

  • societatea NU se afla în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

  Cu privire la garantii

  Toate garanțiile aferente contractului de credit se mențin, efectele modificării contractului de credit că urmare a aprobării cererii imprumutatului astfel cum a fost formulată in temeiul OUG 37/2020  extinzându-se de drept asupra oricăror codebitori, garanți, fideiusori sau alte părți la contractul de credit. 

  Cu toate acestea, este necesar acordul prealabil al garantilor, pe care vă rugăm să ni-l furnizați o data cu formularea cererii de suspendare a plăților.

 • Modificarea clauzelor contractului de credit ca efect al aprobării cererii de suspendare se realizează fără incheierea de acte adiționale, Banca notificând în acest sens debitorul.

Consultă documentele

 • Ordonanța de Urgență nr. 37 din 30.03.2020
 • Normele de aplicare a prevederilor OUG 37/2020
 • Notă Informativă - Prelucrarea datelor în contextul Covid-19