Suspendarea ratelor aferente creditelor în contextul OUG 37/2020 cu modificările și completările ulterioare

Curs valutar

Simbol BNR Cumpărare Vânzare
EUR 4,9480 4,8700 5,0200
USD 4,7424 4,6800 4,8300
GBP 5,7790 5,7200 5,9000
CHF 4,7627 4,7300 4,7900
SEK 0,4680 0,4380 0,4920
100 JPY 3,6825 3,6400 3,8000

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Persoană fizică O lună* 3 luni
EUR 0,2% 0,3%
RON 1,25% 1,45%

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Index Ultima actualizare Rată
EURIBOR 12 LUNI 13.05.2022 0.23000%
EURIBOR 6 LUNI 13.05.2022 -0.21100%
IRCC 01.04.2022 1.86000%
ROBOR 3 LUNI 13.05.2022 5.50000%
ROBOR 6 LUNI 13.05.2022 5.65000%
SARON 1MC+M1 12.01.2022 -0.75680%
SARON 3MC+M3 12.01.2022 -0.70230%
SARON 3MC+M6 12.01.2022 -0.63130%

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe

Dorești suspendarea ratelor creditului tău?

Data maximă până la care se poate aplica pentru suspendarea ratelor în contextul OUG 37/2020, modificat prin Ordonanța de Urgență nr. 227/2020 este 15 martie 2021.

Normele de aplicare pentru OUG 227/2020 vor fi aprobate în termen de 10 zile de la data publicării acestei ordonanțe în Monitorul Oficial (31.12.2020). Cererile primite de Bancă până la data respectivă vor fi soluționate doar după apariția Normelor de aplicare.

În contextul actual determinat de pandemia COVID-19, dorim să te ținem la curent cu modalitățile prin care poți beneficia de suspendarea obligațiilor de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor tale, conform Ordonanței de Urgență 37/2020 în vigoare de la 30 martie 2020, cu modificările și completările ei ulterioare,

Te rugăm să ții cont de faptul că în acest material este vorba DOAR despre cazurile în care soliciți suspendarea la plată a împrumutului, motivat de afectarea veniturilor, în contextul pandemiei.

Pași necesari pentru a solicita amânarea ratelor

 • Dacă ești titularul (împrumutatul unui credit), pentru a beneficia de suspendarea obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor, ne trimiți o solicitare care va cuprinde și o declarație pe proprie răspundere (model orientativ găsești mai jos),

  • în format letric prin una din opțiunile menționate mai jos:
   • la adresa Bdul. Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, sector 6, cod 061331, Bucureşti, România;
   • prin poșta electronică la adresa office@crediteurope.ro,
  • sau apelând +4021 406 50 60 ori CEBLine la 0750 000 000, serviciul de relații clienți disponibil non-stop.

  Îți atragem atenția asupra faptului că nu vom putea lua în considerare și analiza solicitarea în cazul în care îi lipsește oricare dintre următoarele elemente:

  • identificarea aplicantului împrumutat prin raportare la evidențele noastre,
  • indicarea perioadei de suspendare a plăților,
  • opțiunea privind prelungirea sau nu a maturității creditului,
  • declarația pe proprie răspundere cu privire la afectarea veniturilor.

  Întrucât opțiunea de suspendare a ratelor poate fi solicitată o singură dată, te rugăm să acorzi atenție sporită opțiunilor făcute în cererea de suspendare.

  De asemenea, te rugăm ca, înainte de a ne transmite informații cu caracter personal, să citești și „Nota de informare cu privire la prelucrările de date în context SARS – Covid 2”, disponibilă mai jos.

 • Trebuie să primim o cerere complet formulată până la data de 15 martie 2021, inclusiv.

 • Poți opta prin solicitarea transmisă să ți se suspende obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună și nouă luni.

  În cazul în care ai beneficiat de suspendarea ratelor în cursul anului 2020 pentru o perioadă de 9 luni, operațiunea nu mai este aplicabilă; în cazul în care perioada a fost mai mică de 9 luni, ratele tale pot fi suspendate, din nou, pe o perioadă ce reprezintă diferența între 9 luni și perioada de suspendare de care ai beneficiat deja.

  Poți opta pentru prelungirea creditului corespunzător perioadei de suspendare sau pentru menținerea maturității inițiale, cu redistribuirea sumelor datorate.

 • Veniturile tale au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a OUG 37/2020 cu modificările și completările ulterioare.

  Creditul tău a fost acordat până la data de 30.03.2020 (inclusiv) și este încă în derulare, adică nu a ajuns la maturitate sau nu a fost declarat scadent anticipat, anterior datei de 31.12.2020.

  Creditul tău nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.

  În cazul în care prelungirea maturității creditului ar determina depășirea limitei de vârstă de 70 de ani la sfârșitul creditului, perioada de prelungire a creditului va fi limitată pentru a se respecta încadrarea în limita de vârstă.

 • Banca analizează solicitarea în condițiile prevăzute în normele de aplicare a OUG 37/2020 cu modificările și completările ulterioare și îți va comunica rezultatul (de aprobare sau respingere a cererii tale) în 15 zile de la data depunerii solicitării complet formulate.

  În situația în care solicitarea este aprobată, modificarea contractului de credit va produce efecte, fără încheierea de acte adiționale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, îți vom trimite o notificare cu privire la clauzele contractuale modificate prin efectul legii.

  În cazul în care cererea de suspendare la plată va fi aprobată, acest eveniment va fi reflectat în evidențele bazelor de date de tipul birourilor de credit. De exemplu, dacă ești persoană fizică, vei fi raportat în Biroul de Credit cu evenimentul „suspendare la plată”. După încetarea acestei stări, se vor relua raportările, în condițiile obișnuite, fără a fi necesare înștiințări separate către tine, în acest sens. Detalii în documentul de mai jos - "Notă de informare referitoare la prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit aferentă creditelor care fac obiectul OUG 37/2020".

  În situația în care cererea ta va fi respinsă, rămân în vigoare toate prevederile contractelor deja încheiate, ca și cum nu ai fi formulat cerere de suspendare la plată. 

   

 • Toate garanțiile aferente contractului de credit se mențin.

  Cu toate acestea, acordul garanților este necesar pentru extinderea efectelor modificărilor contractului de credit și asupra acestora.

  Pentru a face totul mai simplu şi mai rapid am pregătit un model de document cu privire la acordul garantului/codebitorului/fideiusorului (model orientativ găsești mai jos). 

  După completarea şi semnarea documentului de către garant/codebitor/fideiusor, rămâne doar să îl trimiţi către  noi, sub formă de poză pe telefonul mobil sau sub formă de fişier PDF, cu ajutorul unei aplicaţii mobile aşa cum ai transmis şi solicitarea de suspendare a ratelor (prin email la adresa office@crediteurope.ro, de exemplu). Este important ca fişierul să fie clar şi uşor de citit.

  Daca nu ai posibilitatea tipăririi documentului, nu îți face griji: documentul poate fi scris şi de mână. Restul procesului este acelaşi: documentul va fi semnat de către garant/codebitor/fideiusor şi trimis prin email la adresa office@crediteurope.ro. 

  Documentul va fi transmis în original prin poştă sau depus în orice unitate teritorială a Băncii imediat ce ai posibilitatea, dar nu mai târziu de data expirării perioadei de suspendare.

  Atenţie! Nu ne sunt necesare şi te rugăm să nu ne transmiţi date cu caracter personal aparţinând garantului/codebitorului/fideiusorului, ce reflectă o situaţie specială a acestora în contextul Sars-Cov2, cum ar fi plasarea în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu Sars-Cov 2 şi altele asemenea. În cazul în care consideri că, pentru a fi aplicabile prevederile OUG 37/2020, este util pentru tine să ne transmiţi asemenea date, acestea vor fi prelucrate de către operator, în conformitate cu politicile de confidenţialitate disponibile pe acest website.    

  Dorim să menționăm că pe durata suspendării la plată, trebuie să achiți contravaloarea primelor de asigurare aferente poliţelor de asigurare de imobil / viaţă (în funcţie de prevederile contractului de credit) pentru ca acestea să rămână în vigoare,  pe toată durata creditului. Totodată, trebuie să achiţi şi celelalte costuri asociate creditului, astfel cum sunt prevăzute în contractul de credit (de ex. taxele aferente prelungirii/modificării/radierii avizelor de ipotecă înscrise în Registrul National de Publicitate Mobiliară  (după caz), etc.) 

 • Ratele datorate conform contractului de credit vor fi amânate pe perioada suspendării, ele urmând să fie achitate după expirarea acesteia.

  Conform legii, dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.

  Prin excepție de la regula de mai sus, pentru creditele garantate cu garanții reale imobiliare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit, nu se capitalizează și nu este purtătoare de dobânzi, iar plata de către debitor a acestei creanțe distincte se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare.

  În toate cazurile, rata lunară se va majora, în funcție de tipul de credit și de opțiunea pe care o vei face prin solicitarea transmisă (număr de rate suspendate și prelungirea sau nu a perioadei de creditare).

  În situația în care dorești să reiei plata obligațiilor mai devreme de expirarea perioadei de suspendare, poți contacta oricând Banca la CEBLine 0801.000.000 (valabil doar în rețeaua Telekom Romania), 0750.000.000 sau direct pe www.crediteurope.ro.

Consultă documentele

 • Ordonanța de Urgență nr. 37 din 30.03.2020
 • Normele de aplicare a prevederilor OUG 37/2020
 • Cerere de suspendare a obligațiilor de plată scadente aferente cardurilor de credit
 • Cerere de suspendare a obligațiilor de plată scadente aferente ratelor de credit
 • Notă Informativă - Prelucrarea datelor în contextul Covid-19
 • Notă de informare referitoare la prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit aferentă creditelor care fac obiectul OUG 37/2020
 • Acord modificări contractuale cu privire la OUG 37/2020