Vreau să lucrez la Credit Europe Bank

Dacă eşti interesat, te poţi numara şi tu printre participanţii la selecţie pentru unul din posturile disponibile şi poţi deveni unul din membrii echipei de tineri profesionişti ai Credit Europe Bank.
Aplică acum!

Aplica acum

Date personale
Upload CV si Scrisoare de intentie

Am citit nota de informare si sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă de informare

privind protecţia datelor cu caracter personal

Prin depunerea CV-ului dumneavoastră în mod voluntar, Credit Europe Bank Romania S.A (în continuare, "CEB Ro") are acces la anumite date cu caracter personal aparținând dumneavoastră. Prezenta notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal (în continuare, "Nota") este redactată în conformitate cu regulile aplicabile privind protecția datelor în scopul de a vă furniza informații cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în acest context.

Astfel, CEB Ro, în calitate de operator de date, colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în interesul său legitim, pentru scopuri de recrutare și resurse umane, inclusiv pentru asigurarea respectării cerințelor legale și a regulilor şi politicilor interne în context de recrutare și resurse umane.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de către CEB Ro sunt: nume şi prenume, data nasterii, sex, imagine, adresă, numărul de telefon, adresa de e-mail, loc de muncă, funcție, profesie, date privind experiența profesională a salariatului competente profesionale, sociale, personale si tehnice, date din autorizația de muncă/permisul de ședere în scop de muncă, unde este cazul, date privind aptitudinea pentru muncă și orice alte categorii de date pe care le includeți în CV-ul pe care ni-l furnizați. Vă încurajăm să nu includeți date cu caracter sensibil (de ex., date privind starea de sănătate) în CV-ul dvs., având în vedere că aceste date sunt supuse unui regim de protecție crescut.

Furnizarea datelor menționate ne este necesară pentru gestionarea procesului de recrutare, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin CEB Ro în calitate de potențial angajator, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea includerii dumneavoastră în procesul de recrutare și a îndeplinirii obligațiilor menționate.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus, CEB Ro poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele categorii de destinatari: persoane fizice sau juridice care asistă CEB Ro în activitățile de recrutare și resurse umane, inclusiv prelucrând date pe seama CEB Ro, afiliați și alte companii din grupul CEB Ro și autorităţi publice centrale/locale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Mai mult, pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în ţări din Uniunea Europeană (UE)Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara UE/SEE. În prezent, datele aferente unora dintre procesele de recrutare sunt transferate în Olanda, in masura in care procesul de recutare se face in numele si pe seama CREDIT EUROPE BANK NV. CEB Ro va actualiza în permanență lista țărilor către care se transferă datele și puteți obține o listă actualizată la datele de contact de mai jos. CEB Ro ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate adecvat indiferent de locul în care acestea sunt transferate.

Datele vor fi păstrate pe durata de existență a CEB RO, pentru candidații selectați cu care se va încheia contract de muncă, respectiv [3 ani] de la primirea CV-urilor, pentru candidații ce nu vor fi selectați, sau pe o durată mai mare în măsura în care acest lucru este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor CEB RO în justiție.

Aveți drepturile de acces și intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a vă opune unor prelucrări ulterioare de date, în limitele și în condițiile prevăzute de lege. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supuși deciziilor individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa Autoritarii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată. Sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite de lege, începând din 25 mai 2018 aveți, de asemenea, dreptul de a solicita: (i) restricționarea prelucrării; (ii) transmiterea datelor cu caracter personal într-o formă structurată și ușor de accesat în mod electronic; sau (iii) transmiterea datelor unui alt operator de date cu caracter personal, în măsura în care este tehnic fezabil.

Pentru orice întrebări legate de această Notă sau aplicarea sa (inclusiv cu privire la modul în care vă puteți exercita drepturile menționate mai sus), vă rugăm să ne contactați în scris printr-o cerere datată și semnată la adresa de e-mail hr.staffing@crediteurope.ro. sau puteți contacta Responsabilul CEB Ro cu protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@crediteurope.ro.

Campanie depozite