Tranzacţii valutare

Plăţi valutare, Încasări valutare, Licitaţii valutare

Licitaţii valutare:

  • Banca efectuează în numele clientului operaţiuni de cumpărare/vânzare pe piaţa valutară interbancară.
  • Pentru vânzarea/cumpărarea de valută pe piaţa interbancară, clientul completează un ordin de vânzare/cumparare valută.
  • Participarea la piaţa valutară interbancară se face cu respectarea prevederilor Regulamentului valutar.

Plăţi valutare:

  • Clientul poate ordona transferuri în valută către alţi clienţi ai băncii, situaţie în care transferul se efectuează instantaneu, sau către clienţii altor bănci, în ţară sau în străinătate, caz în care transferul se face prin sistem SWIFT.
  • Clientul băncii, în calitate de ordonator al plăţii, completează un formular DPE (dispoziţie de plată externă).
  • Banca beneficiarului creditează contul acestuia după o zi bancară, dacă plata este ordonată în USD sau după două zile bancare pentru celelalte valute.
  • La cerere, transferurile valutare se pot efectua mai repede decât termenele standard, în baza unor instrucţiuni de urgentare a plăţii.
  • Plăţile valutare se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului Valutar.
  • Cecuri comerciale Credit Europe Bank (Romania) S.A. oferă clienţilor săi, persoane fizice sau juridice şi cecuri comerciale, ca o altă modalitate de efectuare a plăţilor în valută.

Încasări valutare:

Pentru încasările în valută de la nerezidenţi, clienţii rezidenţi completează Declaraţia de încasare externă.

Campanie depozite