Tranzacţii în numerar

Depuneri şi încasări de numerar

Depunere numerar:

  • Contul clientului poate fi alimentat prin prezentarea direct la casieriile băncii.
  • Existenţa sistemului de decontare on-line face posibilă alimentarea contului din orice sucursală Credit Europe Bank (România) S.A., indiferent de sucursala unde clientul are contul deschis iniţial.
  • Pentru sumele mai mari de 15.000 EUR sau echivalent, clientul va completa o declaraţie privind sursa fondurilor.
  • Pentru depunerea de numerar în contul persoanelor juridice, comisionul perceput de bancă este conform tarifului de comisioane în vigoare.

Ridicare numerar:

  • Clientul poate ridica numerar din orice sucursală a băncii.
  • Pentru sumele mai mari de 15.000 EUR sau echivalent, clientul va completa o declaraţie privind sursa fondurilor.
  • Pentru sumele provenind din depozite la termen la scadenţă, banca nu percepe comision la ridicare.
  • Pentru sumele reprezentând ridicări de numerar din contul curent, comisionul perceput de bancă este conform tarifului de comisioane în vigoare.
Campanie depozite