Întreprinderi mici şi mijlocii

Finanţarea IMM-urilor reprezintă una din componentele principale ale strategiei Credit Europe Bank pe piaţa bancară românească.

Misiunea băncii pentru segmentul IMM-urilor este de a deveni sursa principală de finanţare, informare şi consultanţă.

Credit Europe Bank oferă sectorului IMM pachete de produse şi servicii adaptate nevoilor specifice acestui segment de piaţă. În prezent Banca oferă IMM-urilor un portofoliu complet de produse de creditare şi de economisire, pachete operaţionale şi sectoriale precum şi canale alternative.

În acest fel, Credit Europe Bank îşi doreşte să fie una din cele mai importante bănci pe segmentul serviciilor financiare pentru IMM-uri, consolidându-şi astfel poziţia de finanţator şi susţinător al dezvoltării IMM-urilor din România.

Cum defineşte Credit Europe Bank IMM-urile?

Pentru Credit Europe Bank, IMM-urile reprezintă companii cu personalitate juridică română a căror cifră de afaceri anuală (per companie sau grup de companii) nu depăşeşte 15.000.000 RON.

Suma maximă (cumulată) a creditelor acordate unei companii sau grup de companii din categoria IMM este 2.500.000 RON

Campanie depozite