Cash Management

De la încasări pe cont curent şi până la constituirea de depozite overnight fondurile tale băneşti sunt gestionate rapid şi cu profesionalism.

Schimburi valutare
Banca efectuează în numele clientului operaţiuni de cumpărare/vânzare pe piaţa valutară interbancară. Pentru vânzarea/cumpărarea de valută pe piaţa interbancară, clientul completează un ordin de vânzare/cumpărare valută. Participarea la piaţa valutară interbancară se face cu respectarea prevederilor Regulamentului valutar.
Plăţi valutare
 • Clientul poate ordona transferuri în valută către alţi clienţi ai băncii, situaţie în care transferul se efectuează instantaneu, sau către clienţii altor bănci, în ţară sau în străinătate, caz în care transferul se face prin sistem SWIFT.
 • Clientul băncii, în calitate de ordonator al plăţii, completează un formular DPE (dispoziţie de plată externă).
 • Banca beneficiarului creditează contul acestuia după o zi bancară, dacă plata este ordonată în una din urmatoarele valute –USD, EUR, CHF, GBP- sau după două zile bancare pentru celelalte valute.
 • La cerere, transferurile valutare pot fi efectuate in regim de urgeta cu respectarea normelor interne referitoare la lichiditate si termene limita de procesare a platilor.
 • Plăţile valutare se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului Valutar.
Încasări valutare
Pentru încasările în valută de la nerezidenţi, clienţii rezidenţi completează Declaraţia de încasare externă.
Tranzacţii cu numerar

Depunere numerar

 • Contul clientului poate fi alimentat prin prezentarea direct la casieriile băncii.
 • Existenţa sistemului de decontare on-line face posibilă alimentarea contului din orice sucursală Credit Europe Bank (România) S.A., indiferent de sucursala unde clientul are contul deschis iniţial.
 • Pentru sumele mai mari de 15.000 EUR sau echivalent, clientul va completa o declaraţie privind sursa fondurilor. ;
 • Pentru depunerea de numerar în contul persoanelor juridice, comisionul perceput de bancă este conform tarifului de comisioane în vigoare.

Ridicare numerar

 • Clientul poate ridica numerar din orice sucursală a băncii.
 • Pentru sumele mai mari de 15.000 EUR sau echivalent, clientul va completa o declaraţie privind beneficiarul real al sumelor.
 • Pentru sumele reprezentând ridicări de numerar din contul curent, comisionul perceput de bancă este conform tarifului de comisioane în vigoare.
Transferuri
Intrabancare
 • transferuri între clienţii Credit Europe Bank;
 • se efectuează instantaneu;
 • instrumente folosite:
  • ordinul de plată
  • cecul barat
  • biletul la ordin
Interbancare
 • plăţi ordonate de clienţii Credit Europe Bank către clienţii altor bănci comerciale;
 • încasări primite de clienţii Credit Europe Bank de la clienţii altor bănci comerciale;
 • plăţi/încasări în relaţia clienţilor Credit Europe Bank cu Trezoreria;
 • instrumente folosite:
  • ordinul de plată simplu
  • ordinul de plată către Trezorerie
  • cecul barat
  • biletul la ordin
Cecuri şi bilete la ordin
Persoanele juridice rezidente pot efectua plăti către furnizori cu ajutorul cecului barat sau al biletului la ordin. Eliberarea cecului barat se face după consultarea clientului în baza de date a Centralei Incidentelor la Plată. Condiţii de eliberare a cecului barat
 • Contul să fie deschis de cel puţin o lună de zile
 • Clientul să aibă rulaj mediu in ultimele 3 luni de 3,000 EUR
 • Să nu aibă incidente la plată inregistrate la Centrala Incidentelor la plată
De asemenea, clienţii pot depune spre încasare în bancă aceste documente primite de la beneficiarii de produse sau servicii.Pe baza borderoului de încasare depus de client, banca efectuează serviciul de colectare a sumelor aferente cecurilor sau biletelor la ordin de la clienţii Credit Europe Bank (România) S.A. sau de la alte bănci comerciale. Încasarea acestor efecte de comerţ se face în termenele prevazute în Regulamentul nr.10 al BNR privind compensarea multilateral pe suport de hârtie prin intermediul Transfond.
Campanie depozite