Servicii de import

Instrumente destinate importatorilor

Incasso documentar

Incassoul documentar reprezintă o facilitate prin intermediul căreia exportatorul poate obţine plata pentru bunurile exportate (sau un angajament de plată la scadenţă) prin intermediul băncilor. Documentele aferente bunurilor exportate sunt remise la bancă importatorului prin intermediul băncii exportatorului. Importatorul plăteşte bunurile imediat sau la o dată viitoare şi utilizează documentele pentru a intra în posesia bunurilor.

Funcţionarea incassoului de import

Facilitarea plăţilor

Exportatorul remite documentele la bancă importatorului prin intermediul băncii sale şi importatorul plăteşte bunurile numai la primirea documentelor care evidenţiază exportul. Banca importatorului colectează fondurile de la acesta şi efectuează plata în favoarea exportatorului, conform instrucţiunilor primite de la banca acestuia.

Băncile acţionează ca agenţi

Banca importatorului este principala responsabilă în faţa exportatorului pentru manipularea documentelor, chiar dacă exportatorul nu este client al acesteia. Acceptarea cambiei sau a biletului la ordin constituie acceptarea formală a a datoriei importatorului către exportator. În anumite cazuri documentele se eliberează importatorului numai în urma emiterii unei garanţii de plată de către banca importatorului.

Avantaje

Siguranta

Metoda de plată Incasso Documentar presupune ca bunurile se livrează importatorului fără a se cere de obicei, plata în avans sau garanţii. Importatorul va plăti numai atunci când banca sa primeşte dovada documentară a efectuării exportului.

Controlul

Decizia de plată aparţine importatorului.
Acces la credite comerciale
Incassoul documentar poate oferi acces la credite comerciale ieftine. Exportatorii sunt deseori mai doritori să extindă termenele de plată când importatorul este pregătit să accepte formal cambia sau să emită un bilet la ordin, avalizate (garantate) de banca importatorului.

Eligibilitatea

Disponibil tuturor importatorilor

Acreditive de import

Acreditivele (cunoscute şi sub numele de credite documentare) reprezintă una dintre cele mai uzitate metode de plată în comerţul internaţional şi pot fi folosite pentru orice gamă de bunuri şi servicii. Acreditivele oferă vânzătorului siguranţa încasării contravalorii bunurilor exportate şi cumpărătorului certitudinea că plata va fi făcută numai în condiţiile stipulate în acreditiv.

Funcţionarea acreditivului de import

Garanţie şi, în acelaşi timp metoda de plată condiţionată

Acreditivul este o garanţie de plată condiţionată, furnizată exportatorului de banca importatorului. Garanţia de plată este condiţionată de prezentarea documentelor care atestă livrarea mărfurilor, în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile acreditivului. Băncile sunt independente de relaţiile dintre exportator şi importator şi nu se implică în livrarea bunurilor.

Termenii Acreditivului

Banca importatorului îşi asumă responsabilitatea plăţii exportatorului şi autorizează plata numai pentru documente prezentate de exportator în stricta conformitate cu termenii şi condiţiile acreditivului. Acreditivele sunt de obicei irevocabile, ceea ce înseamnă că ele nu pot fi modificate sau anulate fără aprobarea părţilor, inclusiv a vânzătorului.

Standarde internaţionale

Documentele prezentate băncilor trebuie să îndeplinească cerinţele specifice ale acreditivului şi trebuie de asemenea să satisfacă Regulile şi Uzantele Uniforme pentru Acreditive, stabilite de Camera Internaţională de Comerţ (ICC). Standardele impuse de regulile ICC, asigură procesarea uniformă a acreditivelor de către marea majoritate a băncilor din lume.

Avantajele acreditivelor

Siguranţa

Un importator are siguranţa că banca lui va autoriza efectuarea plăţii numai pentru documente care satisfac termenii şi condiţiile acreditivului. În cazul în care documentele nu corespund, banca trebuie să obţină acceptul importatorului înainte de a efectua plata.

Facilitează obţinerea creditelor comerciale

Banca importatorului garantează exportatorului plata fie imediat, fie la o anumită scadenţă după primirea documentelor conforme. Capacitatea acreditivelor de a garanta plata în viitor, poate permite importatorului să negocieze cu exportatorul termene de plată amânate. De exemplu plata exportatorului se poate efectua la 60 de zile de la vederea de către banca importatorului a documentelor de livrare sau 90 de zile de la data emiterii documentului de transport.

Eligibilitatea

Toţi clienţii Credit Europe Bank (România) SA, cu condiţia de a avea o linie de credit aprobată de bancă.

Garanţii

O garanţie emisă din ordinul importatorilor sau un acreditiv Standby sunt facilităţi prin care banca importatorului garantează exportatorilor plata unei anumite sume de bani. O cerere de plată poate fi adresată de un exportator băncii importatorului, atunci când marfurile au fost livrate, dar nu s-au plătit conform contractului.

Funcţionarea garanţiei emisă din ordinul importatorului

Garanţia primirii fondurilor

Exportatorul primeşte în scris angajamentul de plată al bancii importatorului de a plati o anumită sumă de bani, la primirea cererii scrise a exportatorului, prin care acesta declară că marfa a fost livrată, dar nu a fost plătită de importator. Aceste garanţii pot fi plătite la simpla cerere sau pot necesita prezentarea anumitor documente. Cererile de plată nu pot fi mai mari decât suma declarată de banca importatorului în garanţie.

Siguranţa în comerţ

Garanţia emisă din ordinul importatorului este folosită mai frecvent atunci când importatorul are un contract de aprovizionare permanentă, precum şi termene de plată amânate agreate cu exportatorul - de exemplu când un importator cumpără lunar marfă de EUR10,000 cu plata la 60 de zile de la livrare. În acest caz garanţia este de fapt un standby şi asigură plata exportatorului.

Avantaje

Siguranţa

O garanţie emisă din ordinul importatorului de către Credit Europe Bank (România) S.A. asigură livrarea periodică de mărfuri, întrucât furnizorul are siguranţa primirii întregii sume pe care banca importatorului s-a angajat să o plătească prin garanţie.

Facilitează obţinerea creditului comercial

Un importator poate folosi avantajul siguranţei pe care o conferă garanţia emisă din ordinul său, pentru a obţine de la furnizor preţuri sau termene de plată mai favorabile. Acest lucru ar putea fi mai ieftin decât utilizarea unui overdraft pentru plata mărfurilor în avans sau imediat după recepţia lor.

Eligibilitatea

Acest produs este disponibil pentru toţi clienţii Credit Europe Bank (România) S.A., cu condiţia de a avea o linie de credit aprobată de bancă.

Pentru informaţii suplimentare:

Apelati CEBLine:
0750.000.000
(număr apelabil din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă, inclusiv internaţional).
0801.000.000
(număr apelabil din reţeaua fixă Romtelecom)
Serviciu disponibil non stop.

Campanie depozite