Servicii de export

Instrumente destinate exportatorilor

Incasso documentar

Utilizarea Incassoului Documentar conferă exportatorului un control mai strict asupra bunurilor şi siguranţa sporită privind plata. Documentele aferente bunurilor exportate sunt transmise la banca importatorului prin intermediul băncii exportatorului. Importatorul plăteşte bunurile la vedere sau la scadenţă, şi foloseşte documentele pentru a intra în posesia bunurilor.

Funcţionarea Incassoului de Export

Facilitează plata

Prin Incassoul documentar exportatorul solicită băncii sale să încaseze contravaloarea bunurilor exportate contra eliberării documentelor aferente. Banca exportatorului remite documentele băncii importatorului pentru plata la vedere sau la o scadenţă determinată. Cambiile sunt instrumentele cele mai uzitate în cadrul Incassoului, reprezentând în fapt cererea de plată.

Bancile acţionează ca agenţi

Utilizarea facilităţii de Incasso înseamnă că ambele bănci acţionează ca agenţi ai exportatorului, iar nerespectarea de către acestea a instrucţiunilor primite de la exportator este în responsabilitatea lor.

Avantajele utilizării Incassoului de Export

Siguranţa

Exportatorul are certitudinea că importatorul nu va intra în posesia documentelor originale decât după efectuarea plăţii sau în urma angajamentului ferm de plată asumat. Exportatorul poate solicita că plata să fie garantată de către banca importatorului, această garanţie necesitând aprobarea comitetului de credit al băncii importatorului şi plata unor taxe suplimentare.

Controlul

Pentru exportator, incassoul documentar permite un control sporit asupra tranzacţiei. Exportatorul decide condiţiile în care importatorul va intra în posesia documentelor. De exemplu, exportatorul poate solicita ca documentele să fie predate importatorului numai contra plăţii sau contra acceptării cambiilor.

Protecţia

Utilizarea cambiilor sau a biletelor la ordin oferă o evidenţă documentară a cererii de plată şi a angajamentului importatorului de a plăti la o anumită dată. Neplata cambiilor sau a biletelor la ordin poate conduce la acţiuni legale împotriva importatorului.

Uniformitatea

Majoritatea băncilor din lume procesează Incassourile în concordanţă cu regulile şi uzantele internaţioale uniforme stabilite de Camera Internationala de Comerţ de la Paris.

Eligibilitatea

Utilizabil pentru toţi exportatorii.

Acreditiv de export

Acreditivele (cunoscute şi sub numele de credite documentare) reprezintă una dintre cele mai uzitate metode de plată în comertul internaţional şi pot fi folosite pentru orice gama de bunuri şi servicii. Acreditivele oferă vânzătorului siguranţa încasării contravalorii bunurilor exportate şi cumpşrştorului certitudinea că plata va fi făcută numai în condiţiile stipulate în acreditiv.

Derularea acreditivului de export

Garantarea condiţionată a plăţii

Un acreditiv reprezintă un angajament condiţionat de plată oferit exportatorului de către banca importatorului. În mod usual, exportatorul primeşte garanţia din partea băncii înainte de a livra bunurile. Garantarea plăţii este condiţionată de prezentarea documentelor aferente exportului în concordanţă cu termenii şi condiţiile acreditivului.

Termenii Acreditivului

Banca importatorului îşi asumă responsabilitatea de a plăti exportatorului şi autorizează plata numai pentru documente care respectă termenii şi condiţiile acreditivului. Acreditivele sunt în general irevocabile, ceea ce înseamnă că nu pot fi modificate sau anulate decât cu acordul părţilor, inclusiv al vânzătorului.

Avantajele utilizării acreditivului

Garantarea plăţii

Plata este garantată de către banca importatorului înaintea efectuării exportului. Acreditivul oferă siguranţa privind data plăţii.

Facilitează acordarea creditelor de comert internaţional

Banca importatorului va garanta plata exportatorului, la vedere sau la scadenţă, după primirea documentelor conforme.Capacitatea acreditivului de a garanta o plată viitoare încurajează exportatorul de a acorda importatorului termene de plată mai largi. De exemplu, plata poate fi făcută exportatorului la 60 de zile de la vedere, sau la 90 de zile de la data documentului de transport.

Diminuarea riscului

Acreditivele elimină riscul exportatorului de neâncasare a contravalorii bunurilor exportate. Acreditivele pot de asemenea elimină riscul de neplată legat de compărător, de banca sa sau de riscul de ţară, dacă acreditivul nu este confirmat de banca exportatorului. Confirmarea presupune ca riscul de credit al băncii importatorului (şi al ţării acestuia) să fie preluat de banca exportatorului, contra plăţii unui comision suplimentar.

Accesul la finanţare

Acreditivele oferă acces la finanţare după livrare, fără recurs asupra exportatorului şi pot reduce de asemenea costul creditului acordat exportatorului, precum şi nevoia băncii exportatorului de a ţine un control strict al creditelor acordate prin aceste tipuri de finanţări.

Eligibilitate

Sunt eligibili pentru post-finantări garantate cu acreditive confirmate, toţi exportatorii, indiferent dacă au sau nu cont deschis la Credit Europe Bank (România) SA. Confirmarea face obiectul aprobării limitelor de credit pentru băncile şi ţările în care îşi au domiciliul băncile importatorilor.

Garanţii

Este o facilitate prin care un importator este garantat, de către banca exportatorului pentru o plată de o anumită sumă. Executarea scrisorii de garanţie se poate cere dacă exportatorul fie nu îşi indeplineşte obligaţiile de export ce-i revin conform contractului şi/sau nu livrează bunurile după cum s-a convenit. Acest tip de garanţie este foarte eficient în cadrul contractelor complicate şi de amploare.

Mod de funcţionare

Garanţia

Exportatorilor li se cer deseori garanţii care să le susţină performanţele financiare şi bonitatea. Aceste garanţii sunt în general plătibile la cerere, sau la prezantarea unor documente adiţionale.

Tipuri de garanţii

Există mai multe tipuri de garanţii disponibile pentru exportatori.

  • Garanţia de restituire a avansului: Garantează returnarea oricărei plăţi făcute în avans. - În general sunt emise pentru 100% din valoarea plăţii în avans.
  • Garanţie de bună execuţie: Garantează performanţele exportatorului. - Se emite în general pentru 10-20% din valoarea contractului.
  • Garanţia de participare la licitaţie: Se foloseşte pentru orice licitaţii pentru contracte. Se emite în general pentru 5-10% din valoarea contractului.

Reglementări locale

În anumite ţări există reglementări legale ca garanţiile emise pentru contracte să fie emise de băncile locale şi se aplică legislaţia locală. Natura acestor garanţii şi cerinţa de a fi emise local denotă faptul că deseori acestea pot fi greu de anulat. Este recomandabil ca exportatorul să aibă încredere în importator.

Avantaje

  • Garanţia pentru exportator este un element esenţial pentru caştigarea contractelor în cadrul anumitelor pieţe.
  • Construirea încrederii
  • Conferă importatorului încredere în situaţia bună situaţie financiara a exportatorului şi în abilitatea acestuioa de a-şi îndeplini obligaţiile.
  • scrisoare de garanţie pentru exportator îmbunătăţeşte relaţia dintre importator şi exportator, precum şi credibilitatea importatorului.

Eligibilitate

Aceste produse sunt disponibile pentru toţi clienţii Credit Europe Bank (ROMÂNIA) S.A., cu condiţia ca aceştia să aibă o linie de credit aprobată de bancă.

Pentru informaţii suplimentare:

Apelati CEBLine:
0750.000.000
(număr apelabil din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă, inclusiv internaţional).
0801.000.000
(număr apelabil din reţeaua fixă Romtelecom)
Serviciu disponibil non stop.

Campanie depozite