Non-Cash

Emiterea de către bancă a scrisorilor de garanţie si a acreditivelor îţi oferă premisele unor relaţii comerciale bazate pe deplină încredere.

Scrisori de garanţie

 • reprezintă un angajament asumat de bancă în favoarea unei terţe persoane, de a plăti acesteia suma garantată, în cazul în care debitorul nu îşi onorează obligaţiile contractuale
 • banca oferă următoarele tipuri de scrisori de garanţie, în lei şi în valută:
  • pentru participarea la licitaţii în vederea achiziţionării de bunuri sau servicii
  • pentru buna execuţie a lucrărilor de prestări servicii
  • pentru returnarea avansului plătit în vederea participării la licitaţii
  • pentru plata taxelor vamale
  • contragaranţii
  • de plată

Acreditive

 • reprezintă un angajament asumat de către banca emitentă în numele cumparatorului (ordonatorul), de a plăti furnizorului contravaloarea mărfurilor, cu condiţia prezentării documentelor de expediere a mărfii, conform cu termenele şi condiţiile prevăzute în acreditiv
 • oferă posibilitatea efectuării plăţilor între agenţii economici pe măsura livrării mărfurilor, executării lucrărilor sau prestării serviciilor, dintr-o sumă păstrată de către banca emitentă la dispoziţia furnizorului cu condiţia prezentării documentelor în conformitate cu termenii acreditivului.
Campanie depozite