Documente şi garanţii

Poţi afla aici care sunt documentele necesare pentru a aplica pentru un credit şi, de asemenea, care sunt tipurile de garanţii care îţi pot fi solicitate de catre bancă.

Documente necesare

 • cererea de creditare
 • documentele legale privind înregistrarea şi funcţionarea societăţii
 • acordul scris pentru consultarea fişierelor CRB
 • bilanţul contabil (rezultatele economico-financiare şi situaţia patrimoniului) pe ultimii 2 ani încheiaţi şi ultima balanţă de verificare
 • fluxul de numerar (cu excepţia creditelor de tip overdraft sau a celor cu garanţii lichide)
 • proiectia bugetului de investiţii (numai pentru creditele de investiţii)
 • documentele de proprietate pentru bunurile aduse în garanţie, situaţia taxelor aferente acestora şi extrasul de carte funciară

Garanţii solicitate în vederea acordării creditelor

Banca solicită împrumutaţilor o serie de garanţii asiguratorii, între care:

 • garanţii reale imobiliare (ipoteci - corespunzător valorii evaluate de experţii autorizaţi FBR)
 • garanţii reale mobiliare (gaj cu sau fără deposedare pe produse, mărfuri, echipamente, utilaje dar şi cash, creanţe, titluri de creanţă, metale şi pietre preţioase; tablouri; bijuterii sau acţiuni şi certificate de acţionar)
 • cesiune de creanţă
 • scrisori de garanţie
 • documente aflate în circuitul bancar/instrumente de plată (ordine de plată confirmate de banca plătitoare, cecuri/bilete la ordin girate în favoarea băncii)
Campanie depozite