Cash

Linii de credit, credite pentru capital de lucru, credite de investitii - tot atâtea posibilităţi de a îţi utiliza cu flexibilitate fondurile, în funcţie de necesităţile companiei tale.

Liniile de credit

 • se acordă în lei sau în valută
 • sunt credite de tip revolving, destinate finanţării activităţii curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii, comerţ, etc.
 • banca oferă clientului fonduri utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acestuia, în limita unui plafon global de credit
 • se pot efectua trageri şi rambursări pe toată perioada de valabilitate a liniei de credit, cu condiţia ca soldul zilnic să nu depăşească volumul liniei de credit aprobat; dobânda este calculată la suma efectiv trasă în fiecare zi

Credite pentru capital de lucru

 • se acordă în lei sau în valută
 • sunt destinate finanţării activităţii curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii, import-export
 • rambursările din credit diminuează limita iniţial aprobată

Credite de investitii

 • se acordă în lei sau în valută
 • sunt destinate în principal finanţării proiectelor de investiţii, schema de rambursare putând include o perioadă de graţie
 • fiecare rambursare diminuează plafonul iniţial aprobat (nu mai dă dreptul la trageri suplimentare din plafonul iniţial aprobat)

Finantarea creantelor

 • se acordă în lei sau în valută
 • se acordă în baza unor efecte de comert, de genul biletelor la ordin, cambiilor girate sau facturilor cesionate în favoarea băncii sau în baza ordinelor de plată confirmate de bănci
 • oferă posibilitatea încasării creanţelor înainte de scadenţa efectelor de comert
 • spre deosebire de credit, în cazul finantarilor de creanta sursa de rambursare este reprezentată chiar de documentele depuse spre încasare, scadenţa creditului fiind corelată cu cea a documentelor aduse în garanţie
 • rambursările din credit nu diminuează limita iniţial aprobată dând dreptul la trageri suplimentare fără depăşirea plafonului iniţial aprobat, în termenul de validitate al acestuia
Campanie depozite