Politica privind confidentialitatea

Stim ca sunteti preocupat/a de modul in care sunt utilizate informatiile despre persoana dumneavoastra.

Documentul de fata isi propune sa va prezinte abordarea noastra, Credit Europe Bank (Romania) S.A. (in continuare "CEB" sau "Banca") privind confidentialitatea si gestionarea datelor cu caracter personal ("Date").

Incepand cu 25 mai 2018, intra in vigoare cea mai recenta reglementare europeana cu privire la protectia datelor cu caracter personal, Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 ("Regulamentul"). Va reasiguram de importanta pe care o acordam Datelor si respectarii obligatiilor cu privire la securitatea acestora si dorim sa va informam asupra drepturilor pe care le detineti, in conformitate cu noul Regulament.

Va invitam sa cititi cu atentie acest document pentru a afla urmatoarele:

 1. Cine suntem
 2. Cui ne adresam prin aceasta Politica
 3. Ce Date prelucram
 4. De ce prelucram Date
 5. Daca prelucram automatizat Datele
 6. Cu cine impartasim Datele
 7. Cat timp pastram Datele
 8. Implicatiile refuzului de a furniza Date
 9. Prelucrarea Datelor in afara Spatiului Economic European
 10. Ce puteti face pentru a ne ajuta sa pastram siguranta Datelor
 11. Drepturile persoanei vizate
 12. Cum sa ne contactati. Responsabilul cu protectia datelor
 13. Modificari ale acestei Politici

1. Cine suntem

Credit Europe Bank (Romania) S.A. este o institutie de credit, parte a grupului financiar olandez Credit Europe Bank N.V., organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni, avand un capital social de 557.609.960,60 lei, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/18074/1993, identificata prin Cod Unic de Inregistrare 4315966, inregistrata in registrul bancar sub nr. RB-PJR-40-018/1999, cu sediul in Bulevardul Timisoara nr. 26Z, Cladirea Anchor Plaza, sector 6, cod 061331, Bucuresti, Romania.

2. Cui ne adresam prin aceasta Politica

Ne propunem sa va informam cu privire la prelucrarea de Date, pe care o facem in cazul in care vizitati site-ul CEB, intrati in dialog cu noi in vederea achizitionarii unor produse sau servicii bancare, sunteti deja client al nostru sau aveti ori va doriti un alt fel de colaborare cu noi.

Daca doriti sa aflati cum va prelucram Datele atunci cand ne vizitati site-ul prin utilizarea modulelor de tip cookie-uri, consultati sectiunea dedicata Politicii de utilizare Cookies.

Daca sunteti angajat al CEB sau daca va aflati intr-un proces de recrutare cu noi, va rugam sa consultati sectiunea Cariere.

Daca beneficiati de un produs sau serviciu oferit de CEB sunteti garant pentru un client al CEB, partenerul nostru contractual sau intrati in contact cu noi in calitate de angajat ori reprezentant al unui partener al CEB, va putem prelucra Datele conform scopurilor si temeiurilor reflectate in sectiunile de mai jos.

Este posibil sa va prelucram Datele chiar daca nu detineti o legatura cu CEB. De exemplu, camerele de supraveghere va pot surprinde imaginea atunci cand ne vizitati sediile. Sau unele autoritati (instante, notari, organe fiscale, organe de cercetare penala etc.) pot transmite CEB solicitari si documente ce contin datele dumneavoastra de identificare.

3. Ce DATE prelucram

Dorim sa va oferim cele mai potrivite produse si servicii, sa comunicam rapid si eficient, sa venim in intampinarea nevoilor dumneavoastra. Trebuie totodata sa va oferim confortul sigurantei tranzactiilor. Pentru toate acestea suntem obligati prin lege sau avem nevoie sa primim si sa utilizam Date despre dumneavoastra, cum sunt:

Date de identificare si date de contact:

 • nume, prenume, codul numeric personal, imaginea si celelalte date continute in actele de identitate, cetatenia, adresele postale de domiciliu/ de corespondenta, date de contact pentru mijloace de comunicare la distanta, adresa IP (internet protocol) a unui dispozitiv electronic, semnatura olografa, semnatura electronica, coduri unice de identificare (de exemplu: cod de client, user), coduri de autentificare (inclusiv in contextul platilor prin mijloace electronice);

Date si informatii cu caracter financiar:

 • profesia, locul de munca, situatia familiala (pentru a determina codebitorii sau persoanele aflate in intretinere in scop de evaluare a riscului de credit), tipuri de venituri si cheltuieli, cazierul judiciar sau fiscal (de exemplu in contextul unor relatii de creditare, litigii), informatii legate de istoricul de creditare sau de asigurari, orice alte informatii puse la dispozitie de catre entitati de tipul Biroul de Credite SA sau Centrala Riscului de Credit;

Date si informatii necesare in scop de furnizare a serviciilor prin mijloace electronice sau prin telefon ori in scop de asigurare a cerintelor de securitate si prevenire a fraudelor:

 • informatii legate de locatia efectuarii unor tranzactii prin instrumente de plata electronice sau cu acces la distanta, vocea, imaginea si informatii continute in inregistrarile audio sau video a comunicarilor prin mijloace la distanta, precum si in inregistrarile aferente mijloacelor de supraveghere video utilizate in locatiile Bancii sau la ATM-uri (insa pentru ratiuni de securitate si prevenire a fraudelor),
 • functia publica detinuta sau expunerea politica, informatii legate de activitatea frauduloasa/potential frauduloasa a persoanelor vizate (in scop de prelucrare in conformitate cu cerintele legii pentru prevenirea fraudelor, a spalarii de bani si a finantarii actelor de terorism prin sistemul bancar),
 • informatii legate de inadvertentele constatate in documentele/ declaratiile prezentate Bancii, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor de orice fel depuse la Banca sau obtinute de catre aceasta din orice surse permise contractual sau in temeiul legii;

Alte date si informatii cu caracter personal:

 • date derivate din operatiuni de combinare, organizare sau extragere a datelor de mai sus,
 • orice alte categorii de date pe care clientii le furnizeaza catre Banca sau pe care aceasta le dobandeste si le prelucreaza cu respectarea legii sau a contractelor aplicabile in relatia cu clientii;

Date cu caracter special:

De regula, nu solicitam si nu prelucram date sensibile. Pot fi totusi situatii in care ajungem sa prelucram date cu privire la starea de sanatate, de exemplu pentru a va putea oferi unele facilitati (o restructurare de credit) sau pentru a beneficia de o polita de asigurare prin intermediul CEB. Ori includeti anumite detalii despre date sensibile in instructiunile dumneavoastra de plata sau comunicati cu noi in contextul unor altor servicii. Avem grija sa respectam obligatiile noastre legale sau contractuale in legatura cu prelucrarea unor astfel de Date.

4. De ce prelucram date

Actvitatea financiar-bancara este special reglementata de lege in cele mai multe dintre aspectele sale, de la identificarea clientilor, confidentialitatea relatiei, prudenta si diligenta in prestarea serviciilor, pana la masurile de securitate si chiar modul in care ne alegem si lucram cu partenerii contractuali. Incheiem cu dumneavoastra contracte specifice si ne asumam obligatii in legatura cu produsele si serviciile oferite. Pe langa lege si contract si mereu cu respectarea acestora, ne bazam si pe interesul legitim cand prelucram Date in anume scopuri.

In executarea contractelor incheiate cu dumneavoastra si/ sau cu organizatia dumneavoastra, efectuam prelucrari de Date in scopuri precum:

 • evaluarea eligibilitatii in vederea furnizarii unor produse si servicii bancare;
 • derularea oricaror raporturi contractuale (cu clientii, colaboratorii, partenerii sau angajatii nostri);
 • executarea in conditii bune si de siguranta a tranzactiilor bancare, prin orice mijloc de instructare: la ghiseu, internet, card, POS etc;
 • monitorizarea tuturor obligatiilor asumate fata de Banca sau fata de entitati afiliate;
 • colectarea de debite/recuperarea de creante (precum si activitati premergatoare acestora);
 • incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari si reasigurari;
 • constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi in instanta ori fata de alte autoritati;
 • gestionarea de solicitari/reclamatii/plangeri/petitii/investigatii in legatura cu activitatea Bancii si serviciile ori produsele acesteia;
 • efectuarea si procesarea operatiunilor de plati prin sistemul SWIFT, WESTERN UNION sau facilitatori de servicii online de plata cu cardul, daca este cazul;
 • schimbul necesar de informatii in vederea emiterii si utilizarii cardurilor emise prin partenerii contractuali Visa si MasterCard.

In vederea conformarii cu obligatiile legale, este necesar sa prelucram Date in scopuri precum:

 • identificarea si cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului, prevenirea fraudelor si garantarea secretului bancar;
 • garantarea drepturilor legale ale clientului in relatia cu Banca, cu privire la informare, serviciile prestate si prelucrarile de date efectuate de catre aceasta;
 • indeplinirea obligatiilor in materie fiscala, inclusiv cu privire la impozitele si taxele cu retinere la sursa;
 • furnizarea de raportari si informatii la solicitarea autoritatilor (de exemplu, instante, organe de cercetare, organe de executare silita, notari publici, autoritati fiscale);
 • punerea in executare a hotararilor judecatoresti si a altor ordine ale autoritatilor (de exemplu blocarea conturilor prin poprire, instituirea de masuri asiguratorii);
 • gestionarea auditurilor (inclusiv statutare), a raportarilor, precum si controalelor si investigatiilor din partea autoritatilor locale, europene sau ale societatii-mama;
 • asigurarea securitatii in incintele Bancii, ale unitatilor sale teritoriale si la ATM-uri;
 • gestionarea riscului de creditare si managementul riscului prin crearea de profile de risc;
 • administrarea portofoliului de clienti si gestiune administrativ financiara;
 • pastrarea/depozitarea/ stocarea si arhivarea documentelor;
 • implementarea masurilor de securitate a datelor si administrarea continuitatii activitatii in cazul aparitiei unor situatii neprevazute, inclusiv prin realizarea de copii de siguranta;
 • implementarea unor mijloace care permit oricarei persoane sa semnaleze neconcordantele sesizate in legatura cu serviciile bancare oferite de Banca;
 • evaluarea si gestionarea la nivel consolidat, de grup financiar, a riscurilor specifice activitatii desfasurate;
 • indeplinirea obligatiilor de raportare si/sau analiza a informatiilor in conformitate cu conventiile internationale la care Romania este parte, cum ar fi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, respectiv o reglementare fiscala cu privire la contribuabilii americani) si CRS (Common Reporting Standard, respectiv o reglemntare fiscala aplicabila rezidentilor din Uniunea Europeana), precum si indeplinirea obligatiilor de raportare si analiza a informatiilor evidentiate in baza de date a Centralei Riscului de Credit.

In urmarirea intereselor legitime pe care CEB le are in legatura cu buna administrare a activitatii sale, efectuam prelucrari de Date in scopuri precum:

 • imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate prin eficientizarea fluxurilor, optimizarea costurilor, pregatirea angajatilor etc;
 • proiectare, dezvoltare, testare si utilizare de sisteme si servicii informatice (inclusiv stocare/arhivare de baze de date, in tara sau in strainatate);
 • diversificarea produselor si serviciilor si adaptarea acestora la nevoile clientilor, administrarea afacerii, inclusiv prin fuziuni, achizitii, transferuri de portofolii sau de parti ale afacerii, ori prin alte tranzactii similare;
 • mentinerea reputatiei, a integritatii si a securitatii afacerii;
 • marketing simplu si efectuare de sondaje cu privire la serviciile oferite de Banca si activitatea acesteia;
 • identificarea bunurilor si a datelor de contact actualizate ale clientilor si partenerilor, in scop de exercitare a drepturilor Bancii cu privire la recuperarea de creante;
 • indeplinirea obligatiilor asumate de Banca prin aderarea la reguli de sistem ale furnizorilor de servicii cu cardul, ale institutiilor de compensare-decontare, la practici si uzante internationale;
 • transmiterea si primirea in relatia cu entitati de tipul Biroului de Credit a informatiilor de risc de credit inregistrate pe numele clientilor (de exemplu: situatia riscului de credit si situatia creditelor restante, precum si informatii despre produsele de credit, sau alte angajamente de care clientul beneficiaza), in scopul initierii sau derularii unor relatii de creditare cu clientii;
 • recrutare si resurse umane cu privire la candidatii si angajatii CEB, acordarea de beneficii.

Anumite prelucrari de Date le facem numai daca ne-ati dat acordul in acest sens. Va solicitam acordul pentru a prelucra Datele dumneavoastra pentru scopuri precum:

 • transmiterea in mod direct de mesaje publicitare (marketing direct) in vederea promovarii produselor si serviciilor pe care le consideram cele mai potrivite pentru dumneavoastra sau pentru a promova serviciile altor entitati din grupul CEB sau ale unor parteneri contractuali;
 • analiza istoricului tranzactiilor, a caracteristicilor acestora, a locatiei initierii tranzactiilor, in vederea personalizarii de oferte dedicate si exclusive categoriei de client din care faceti parte;
 • analiza comportamentului dumneavoastra cu prilejul accesarii site-ul CEB, prin folosirea de cookies (puteti consulta informatii despre Politica de cookies pe site-ul nostru www.crediteurope.ro).

Daca v-am solicitat si v-ati exprimat consimtamantul fie la inceputul relatiei cu noi, fie ulterior, pentru anumite prelucrari de Date va puteti razgandi in orice moment si va rugam sa ne anuntati in orice sucursala CEB sau accesand acest link. Cand va solicitam consimtamantul, va furnizam si detalii cu privire la scopul prelucrarii de Date si va indicam modul simplu si concret in care va puteti retrage oricand acordul dat. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii de Date facuta anterior retragerii.

In timp, se pot naste in sarcina Bancii si alte obligatii legale ori putem identifica oportunitatea urmaririi si a unor altor interese legitime. Va vom pune la dispozitie informatii actualizate cu privire la categoriile de Date prelucrate, scopurile si temeiurile prelucrarilor, categoriile de destinatari ai Datelor. Revizuim asadar in permanenta politica noastra privind confidentialitatea pe care o gasiti publicata in aceasta pagina, si disponibila la sediile Bancii sau pe care v-o putem furniza in alt mod, la cerere.

5. DACA prelucram automatizat date

Avem obligatii legale stricte in legatura cu prevenirea spalarii banilor, a fraudelor si a finantarii terorismului. Fata de volumul imens al tranzactiilor derulate zilnic, putem efectua prelucrari automate in scop de verificare a tranzactiilor suspecte sau de identificare a tranzactiilor ce pot cadea sub incidenta unor sanctiuni internationale. Pentru a eficientiza procesul de analiza a solicitarilor dumneavoastra, putem efectua prelucrari de Date si emite decizii automatizate in legatura cu analizarea unei cereri de acordare credit sau de furnizare de produse de investitii. Aceste decizii pot presupune si crearea unor profile care iau in considerare, intre altele, bonitatea, riscul de creditare, gradul de indatorare sau, in unele cazuri, experienta cu privire la produsele respective.

6. Cu cine impartasim datele

Pentru a va putea oferi produse si servicii la cele mai bune standarde, pentru a ne putea desfasura activitatea, in urmarirea intereselor noastre legitime ori pentru ca suntem obligati prin lege, este necesar sa dezvaluim sau sa transmitem Date catre anumite persoane sau entitati, cum ar fi:

 • reprezentantii legali (de exemplu, tutore, curator), imputernicitii sau garanti ai clientului ori ai persoanei vizate;
 • institutii financiare corespondente, entitati de compensare/decontare sau entitati implicate in executarea sau facilitarea serviciilor de transfer de fonduri (ca de exemplu, SWIFT, Western Union, emitentii de carduri - VISA, Mastercard, bancile comerciantilor catre care clientii efectuat plata cu cardul etc);
 • institutii de asigurare-reasigurare;
 • entitati din grupul Fiba sau Credit Europe (pentru scopuri legate de organizarea supravegherii pe baza consolidata, combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, centralizarea prelucrarilor tehnice de date);
 • consultanti (juridici, fiscali, etc), executori judecatoresti, auditori, notari, experti, traducatori;
 • partneneri contractuali si prestatori de servicii cum ar fi: printare extrase si notificari, curierat, servicii IT si telecomunicatii, furnizori carduri, arhivare, de distrugere documente, agentii de colectare debite etc;
 • asociatii profesionale, autoritati de supraveghere locale sau ale bancii mama din Olanda, autoritati de protectie a consumatorilor, entitati de tipul Biroului de Credit, Centrala Riscului de Credit etc;
 • instante de judecata si alte entitati autorizate de lege sa primeasca informatii bancare (organe de executare silita, organe fiscale, entitati de tipul centralei incidentelor de plata sau fondului de garantare a depozitelor);
 • Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in scopul transmiterii de informatii, in conditiile legii catre autoritatile fiscale din Statele Unite ale Americii sau din Europa, in confomitate cu regulile FATCA si CRS.

In unele cazuri destinatarii Datelor au obligatia legala de pastrare a secretului profesional (autoritatile, avocatii, expertii, alte institutii financiare etc). In celelalte cazuri, vom solicita contractual respectarea confidentialitatii, inclusiv prin luarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea securitatii Datelor. Banca nu va putea conditiona dezvaluirea Datelor de luarea unor astfel de masuri si de asumarea unei obligatii de confidentialitate cand Datele sunt dezvaluite in baza unei obligatii legale sau in apararea unui interes legitim.

7. Cat timp pastram DATELE

Avem nevoie sa prelucram Datele atat timp cat este necesar pentru a va oferi produsele si serviciile de care beneficiati si in vederea realizarii scopurilor prezentate. Ulterior acestor momente trebuie sa continuam prelucrarea Datelor in vederea conformarii cu obligatiile legale, inclusiv in scop de arhivare. Termenele legale de arhivare sunt diferite, in functie de tipul de date. In general, datele referitoare la tranzactii trebuie pastrate 5 ani de la terminarea relatiei cu clientul. Datele pot fi pastrate insa o perioada mai mare de timp la solicitarea autoritatilor sau pentru protejarea unor interese legitime.

Este posibil ca, dupa implinirea termenelor legale de arhivare, Banca sa dispuna anonimizarea Datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

8. Implicatiile refuzului de a furniza DATE

Puteti alege sa nu furnizati Date catre CEB, insa aceasta optiune poate determina lipsa conformarii cu obligatiile noastre contractuale sau legale. Poate limita serviciile pe care suntem capabili sa vi le oferim. Ne poate impiedica sa continuam a va furniza sau a va reinnoi produsele si serviciile existente.

In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea Datelor in scop de marketing sau in orice alt scop pentru care v-am solicitat in mod expres acordul, precum si in situatia in care va retrageti acordul dat, relatia dumneavoastra contractuala cu Banca nu va suferi.

9. Prelucrarea datelor in afara Spatiului Economic European (SEE)

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor pe care vi le-am infatisat in aceasta politica este posibil ca Banca sa transfere anumite categorii de Date in afara Romaniei, in state din cadrul SEE: Olanda, Malta (in contextul in care in aceste state au sedii entitati din grup), Elvetia (in cazul utilizarii SWIFT) sau in afara SEE, catre Statele Unite ale Americii (in cazul utilizarii SWIFT si al raportarilor FATCA), Turcia, Dubai (in contextul in care in aceste state au sedii entitati din grup), precum si pentru raportarile CRS sau pentru decontarea tranzactiilor efectuate cu cardul MasterCard sau Visa. Statele din SEE sunt considerate de Regulament ca asigurand toate un nivel echivalent de protectie a Datelor. Cand transferam Date in afara SEE, vom asigura garantiile prevazute de Regulament (clauze contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege).

Statele catre care se transfera Date se pot modifica in timp. Va rugam sa accesati periodic site-ul nostru pentru a consulta varianta actualizata a Politicii privind confidentialitatea.

10. Ce puteti face pentru a ne ajuta sa pastram siguranta datelor

Depunem eforturi constante in mentinerea sigurantei Datelor. Totusi, ne ajuta si vigilenta dumneavoastra. Va recomandam sa stabiliti parole puternice si va rugam sa nu le divulgati nimanui. Nu lasati nesupravegheate dispozitivele de conectare la aplicatiile bancare. Raportati-ne imediat orice activitate suspecta cu privire la conturile dumneavoastra. Pentru detalii referitoare la pastrarea securitatii Datelor, va rugam sa accesati sectiunea "Securitatea online" a site-ului nostru http://www.crediteurope.ro/securitatea-datelor/

11. Drepturile PERSOANEI VIZATE

In legatura cu prelucrarea exclusiv a Datelor dumneavoastra, beneficiati de unele drepturi pe care le puteti exercita la cerere si in mod gratuit, in limitele si in masura indeplinirii condiilor legale, dupa cum urmeaza:

Dreptul de acces la date - puteti verifica efectuarea prelucrarii Datelor dumneavoastra de catre Banca, precum si detalii cu privire la prelucrare;

Dreptul la rectificare - puteti solicita rectificarea Datelor inexacte sau suplimnetarea Datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - pe care il puteti exercita in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege (de exemplu, daca Datele nu mai sunt necesare scopului prelucrarii sau au fost prelucrate ilegal);

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita limitarea prelucrarii Datelor, de exemplu in caz de contestare a legalitatii prelucrarii;

Dreptul la portabilitatea datelor - ne puteti solicita ca Datele prelucrate prin mijloace automate, pe baza de consimtamant sau in temeiul unui contract, sa vi le transmitem dumneavoastra sau catre un alt operator de date, daca acest lucru este tehnic fezabil;

Dreptul la opozitie - va puteti opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca Datele dumneavoastra sa faca obiectul unei prelucrari, inclusiv prin crearea de profiluri; de asemenea, va puteti opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca Datele sa fie prelucrate in scop de marketing;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - puteti cere si obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati sau de a va adresa justitiei - aveti dreptul de a va adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate, in masura in care considerati necesar.

12. Cum sa ne contactati. Responsabilul cu protectia datelor

Va puteti exercita oricare dintre drepturile legale in legatura cu prelucrarea Datelor printr-o cerere scrisa, datata si semnata olograf (de mana), transmisa in format hartie la oricare dintre unitatile noastre teritoriale ale caror adrese le gasiti pe site-ul CEB aici sau electronic prin e-mail, scanat, la office@crediteurope.ro. De asemenea, va puteti adresa Responsabilul CEB privind protectia datelor prin e-mail la dpo@crediteurope.ro sau prin scrisoare la adresa: CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., B-dul Timisoara nr. 26Z, Cladirea Anchor Plaza, sector 6, Bucuresti.

In masura in care aveti sugestii privind prezenta Politica privind confidentialitatea, va incurajam sa ni le transmiteti la adresa de e-mail: dpo@crediteurope.ro.

13. Modificari ale acestei Politici

Vom revizui periodic si vom actualiza aceasta Politica privind confidentialitatea ori de cate ori va fi necesar. Politica actualizata va fi pusa la dispozitia dumneavoastra pe aceasta pagina web, precum si in sucursalele si agentiile noastre. Actualizarea politicii noastre va poate fi de asemenea anuntata prin SMS, la ATM, prin posta electronica sau cand va conectati online la aplicatiile noastre.

Mentiuni legale

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea Credit Europe Bank (România) S.A.. Credit Europe Bank (România) S.A îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă.

Nicio informaţie prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general şi produse bancare sau de asigurări în special, venind din partea Credit Europe Bank (România) S.A.. Acest site nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la niciun domeniu de activitate, informaţiile conţinute nefiind un fundament pentru investiţii, iniţierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau pentru orice alte decizii. Astfel banca nu poate fi tinuta responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului. Deşi obiectivul nostru este de a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, banca nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, cu toate că banca va depune toate diligenţele pentru remedierea acestora. Orice persoană care doreşte să-şi procure unul dintre serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze oricare dintre unităţile Credit Europe Bank (România) S.A. pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză, cât şi asupra condiţiilor contractuale aplicabile, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente.

Forma şi conţinutul paginii web întocmite de Credit Europe Bank sunt protejate prin copyright. Credit Europe Bank (România) S.A. deţine copyright-ul şi toate drepturile de protecţie a serviciilor. Copierea informaţiilor sau a datelor, utilizarea textelor sau a fragmentelor de texte sau de imagini ori procesarea sau modificarea părţilor paginii web sub orice altă formă sunt interzise fără aprobarea prealabila, scrisă, a Credit Europe Bank (România) S.A.. Credit Europe Bank (România) S.A. îşi rezervă drepturile de reproducere sub orice formă, în particular sau în formă printată, electronică sau prin orice alt mijloc media.

Terţilor furnizori nu li se permite să faciliteze accesul de la alte pagini web la o pagină web întocmită de Credit Europe Bank (România) S.A. (de exemplu, prin intermediul unui hyperlink sau a altui link) sau să păstreze conţinutul paginii web a Credit Europe Bank (România) S.A. pentru utilizarea lui ulterioară fără aprobarea prealabilă a Credit Europe Bank (România) S.A..

Toate informaţiile de pe pagina web întocmită de Credit Europe Bank (România) S.A. au fost cercetate şi verificate cu atenţie de către Credit Europe Bank (România) S.A. şi/sau de terţi. Deoarece informaţiile se pot modifica oricând, nu se poate acorda nicio garanţie cu privire la acurateţea, caracterul complet sau actual al informaţiilor furnizate. Prin urmare, Credit Europe Bank (România) S.A. nu este responsabilă legal pentru nicio pierdere sau pagubă cauzate de informaţii eronate.

Banca nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul băncii.

 • Societate pe acţiuni având un capital social de 557.609.960,60 RON (08.12.2016).
 • Înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/18074/1993 Cod Unic de Înregistrare 4315966
 • Banca este inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 959
 • Sediul: Bdul. Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, sector 6, cod 061331, Bucureşti, România
Campanie depozite