Credite de capital de lucru

Compania are datorii restante la bugetul statului, însă doresc să le achit pentru a ajunge cu aceastea la zi. Ce produs imi recomandaţi?
Pentru finanţarea datoriilor restante la bugetul statului, vă recomandăm PROMPT IMM, linie de credit destinată achitării cheltuielilor aferente capitalului de lucru. Datoriile curente la bugetul statului pot fi finanţate şi prin produsul SUPORT IMM - linie de credit pe maxim 36 luni, având suma maximă de până la 25% din cifra de afaceri a companiei.
Am o linie de credit acordată de o altă bancă, dar am nevoie de o suplimentare a acesteia. Plănuiesc să îmi cresc capacitatea de producţie, iar o mare parte din materia primă o voi plăti în avans, pentru diminuarea costurilor. Se poate obţine o linie de credit mai mare de la banca dumneavoastră?
Vă recomandăm produsul SUPORT IMM, având suma maximă acordată de până la 25% din cifra de afaceri a companiei, la ultima raportare bilanţieră (Iunie sau Decembrie). Suport IMM poate fi utilizat parţial pentru refinanţarea liniei de credit acordată de o altă bancă, dar şi pentru finanţarea aditionala a capitalului de lucru.
Campanie depozite