Conformitate

Conformitatea inseamna a actiona in concordanta cu regulile stabilite prin cadrul legal si de reglementare, propriile politici si proceduri precum si prin standardele de etica profesionala si de conduita.

In vederea atingerii acestui obiectiv, Banca dispune de politici de conformitate ce urmaresc implementarea principiile de integritate la toate nivelurile companiei. Angajatilor Bancii le sunt asigurate sesiuni de training privind etica profesionala si conformitatea, prevenirea fraudei si a coruptiei, pentru a intelege obligatiile si responsabilitatile ce le revin in respectarea si mentinerea celor mai inalte standarde de integritate in toate activitatile Bancii.

Combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, evaziunii fiscale si a coruptiei, prevenirea conflictelor de interese, integritatea angajatilor si a sistemelor bancii reprezinta domeniile cheie ale politicii Bancii privind conformitatea.

Totodata, CEB se aliniaza eforturilor pentru armonizarea fiscala la nivel international si este angajata in aplicarea prevederilor de transparenta si conformare fiscala emise cu scopul de a detecta si descuraja evaziunea fiscala, in conditiile respectarii standardelor de protectie a datelor personale ale clientilor si de confidentialitate.

Campanie depozite