Bucureşti, 20 August 2008

"Agricultura a reprezentat dintotdeauna pentru România unul dintre cele mai importante sectoare economice. Deşi România dispune de resurse primare agricole de excepţie, atât datorită condiţiilor climatice deosebite cât şi suprafeţelor arabile mult peste media europeană, sectorul agriculturii rămâne totuşi unul defavorizat. Considerăm că un sector al economiei în continuă dezvoltare şi expansiune cum este agricultura are nevoie de parteneri care sa îi ofere sursele de finanţare necesare. Agro Capital IMM este un prim pas în parteneriatul "Credit Europe Bank - fermieri", fiind lansat la începutul anului agricol pentru a oferi capitalul de lucru necesar însămânţărilor de toamnă. Credit Europe Bank doreşte să devină un finanţator tradiţional pentru oricare fermier, dezvoltând cu aceştia relaţii de colaborare pe termen lung, tocmai de aceea Agro Capital IMM este doar o primă promisiune în dezvoltarea de produse specifice acestui domeniu ", a declarat Dl. Tamer Ozatakul, Preşedinte Credit Europe Bank (România) S.A.

Agro Capital IMM este o linie de credit destinată finanţării oricăror nevoi de capital de lucru în agricultură, precum şi refinanţării creditelor cu destinaţie similară acordate de alte instituţii financiare.

Prin noul produs se propune acoperirea cheltuielilor curente până la vânzarea recoltei, în condiţiile în care finanţarea poate ajunge până la 18 luni, oferindu-se în acelaşi timp o perioadă de graţie de maximum 9 luni, în funcţie de specificul activităţii şi de momentul în care banca intervine în finanţarea acesteia.

Agro Capital IMM este un produs de creditare flexibil, adaptat nevoilor fermierilor care doresc să îşi acopere cheltuielile curente cu ajutorul unei linii de credit. Banca poate susţine toate cheltuielile legate de viitoarea cultură, cu avantajul unei perioade de utilizare a creditului corelată cu graficul de derulare a lucrărilor agricole. Banca nu se limitează la finanţarea culturilor, putând acorda credite şi crescătorilor de animale sau celor care prestează servicii în agricultură. Rambursarea creditului este flexibilă, fermierii putând să acopere datoria în funcţie de momentul în care au estimate încasările.

Beneficiarii eligibili pentru un credit Agro Capital IMM sunt persoanele fizice cu statut de Producător Agricol, Persoanele Fizice Autorizate, Întreprinderile individuale, Întreprinderile Familiale sau companiile IMM (conform definiţiilor interne ale băncii) ce au ca activitate cultivarea plantelor şi creşterea animalelor în vederea obţinerii unor produse alimentare şi a unor materii prime sau prestarea de lucrări agricole.
Agro Capital IMM, primul produs lansat de Credit Europe Bank dedicat agriculturii, este disponibil pentru început în sucursalele Credit Europe Bank din judeţele Buzău, Brăila, Tulcea şi Constanţa (inclusiv oraşul Mangalia). Informaţii referitoare la condiţiile de eligibilitate şi documentele necesare obţinerii unui astfel de produs pot fi obţinute de la sediul sucursalelor Credit Europe Bank (ROMÂNIA) S.A. din judeţele respective, de pe pagina web a Băncii: www.crediteurope.ro sau consultând Portalul dedicat IMM-urilor: www.crediteuropeimm.ro

Credit Europe Bank (România) S.A., membră a grupului FIBA, oferă produse şi servicii bancare unui număr de peste 400.000 clienţi persoane fizice şi societăţi comerciale printr-o reţea de peste 100 de sucursale, agenţii şi puncte de lucru - reţea în continuă expansiune, precum şi prin canale alternative de distribuţie: ATM-uri, POS-uri şi Internet Banking.