Bucureşti, 20 Noiembrie 2006

Finanţarea IMM-urilor reprezintă una din componentele principale ale strategiei de dezvoltare şi consolidare a poziţiei Finansbank pe piaţa bancară românească.

Misiunea băncii pentru segmentul IMM-urilor este de a deveni sursa principală de finanţare, informare şi consultanţă a acestui segment, punându-se accentul pe construirea şi consolidarea unor relaţii cât mai bune cu clienţii şi pe rapiditate în satisfacerea nevoilor specifice IMM-urilor. Un pas important în acest sens îl reprezintă lansarea noului produs pentru IMM-uri, InvestFinans.

"Avem plăcerea să aducem la cunoştinţă opiniei publice că Finansbank (România) S.A. lansează un nou credit pentru IMM-uri, creditul de investiţii InvestFinans, destinat susţinerii dezvoltării pe termen lung a IMM-urilor, mai ales din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană.

Pentru Finansbank (România) S.A. acest moment reprezintă o continuare a procesului de consolidare a rolului său de finanţator al IMM-urilor din România", a declarat dl. Tamer Ozatakul, preşedintele Finansbank (ROMÂNIA) S.A.

InvestFinans este un credit de investiţii destinat în principal finanţării achiziţiilor de echipamente şi mijloace fixe, dar şi modernizării/extinderii de imobile (birouri, depozite, spaţii productive, etc.). Noul produs oferă posibilitatea aprobării rapide, în baza unui număr minim de documente şi a unei structuri flexibile de garanţii, a unui credit de maximum 200,000 EUR (echivalent în RON, USD, EUR), cu o maturitate de cel mult 7 ani şi o perioadă de graţie de până la 9 luni.

În plus, clienţii care optează pentru un credit InvestFinans de până la 20,000 EUR (echivalent în RON, USD, EUR) pot beneficia de o procedură de acordare şi mai simplificată a creditului.

Beneficiarii eligibili pentru un credit InvestFinans sunt companiile stabile din punct de vedere financiar, care au o experienţă în domeniu de minim 1 an, obţin profit din exploatare şi nu sunt înregistrate cu credite restante sau cu incidente în Centrala Incidentelor de Plăţi.

Produsul InvestFinans este disponibil în toate sucursalele Finansbank (ROMÂNIA) S.A. Informaţii referitoare la condiţiile de eligibilitate şi documentele necesare obţinerii unui astfel de credit pot fi obţinute atât de la sediul sucursalelor Finansbank (ROMÂNIA) S.A., cât şi de pe paginia de web a Băncii: www.crediteuropebank.ro.