Bucureşti, Iulie 2005

Finansbank (România) S.A. este banca selectată, prin licitaţie, de către Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) în vederea implementării în 2005 a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Conform criteriilor de eligibilitate ale ANIMMC, în cadrul Programului pot fi finanţate numai societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea de cel puţin un an în 13 sectoare prioritare ale economiei naţionale şi care solicită finanţarea pentru active fixe, brevete şi licenţe, modernizare şi retehnologizare.

Prin derularea acestui Program de susţinere a investiţiilor realizate de întreprinderile nou-înfiinţate, precum şi de întreprinderile mici şi mijlocii, Finansbank (România) S.A. îşi asumă rolul de finanţator al IMM-urilor din România.

"Avem plăcerea să aducem la cunoştinţa opiniei publice că Finansbank (România) S.A. împreună cu ANIMMC au devenit partenere în derularea unui Program de susţinere a dezvoltării activităţii întreprinderilor nou-înfiinţate micro-întreprinderilor, precum şi a întreprinderilor mici şi mijloci. Pentru Finansbank (România) S.A. acest moment reprezintă un nou pas în procesul de consolidare a rolului său de finanţator al IMM-urilor din România", a declarat dl. Tamer Ozatakul, preşedintele Finansbank (ROMÂNIA) S.A.

Prin intermediul acestui Program care are ca dată limită de aprobare a cererilor de finanţare 9 decembrie, beneficiarii declaraţi eligibili de către ANIMMC şi Finansbank (ROMÂNIA) S.A. îşi vor putea finanţa proiecte de investiţie pe maxim 5 ani de zile, în următoarea structură: alocaţii financiare nerambursabile, credit bancar Finansbank (ROMÂNIA) S.A. şi aport propriu al Beneficiarului. Finansbank (ROMÂNIA) SA îşi propune o polarizare cât mai rapidă a interesului IMM-urilor, evaluarea dosarelor fiind făcută pe principiul "primul venit, primul servit" .

Toate informaţiile necesare obţinerii Alocaţiilor Financiare Nerambursabile şi a creditului bancar asociat pot fi obţinute de la sediul ANIMMC, sucursalele Finansbank (ROMÂNIA) S.A., cât şi de pe paginile de web ale celor două instituţii www.crediteuropebank.ro şi www.mimmc.ro.