Bucureşti, 07 Iunie 2005

Finans Credit Ipotecar a lansat un pachet de servicii ipotecare unic în România: 30 de ani pentru rambursarea creditului ipotecar, în rate lunare egale.

Creditul, prin perioada lungă de rambursare, oferă clienţilor posibilitatea de a reduce sacrificiile care se fac pentru achiziţionarea unei case şi de a-şi trăi viaţa fără griji suplimentare, aşa cum se întâmplă în cazul sistemului de creditare imobiliară.

Ratele lunare mici permit clientului să se concentreze asupra altor activităţi ale vieţii cotidiene sau să-şi permită activităţi care în mod normal sunt amânate sau chiar neglijate: ieşiri cu prietenii, concedii în ţară sau străinătate. Astfel, confortul şi viaţa socială a familiei nu are de suferit.

Creditul ipotecar se adresează persoanelor fizice de cetăţenie română, rezidenţi în România, cu vârsta de minim 18 ani. Se acceptă şi codebitori, cu condiţia ca aceştia să fie rude de gradul I cu solicitantul şi să locuiască la aceeaşi adresă cu acesta.

Creditele ipotecare sunt destinate achiziţiei de locuinţe (locuinţe permanente sau temporare ori case de vacanţă), construcţiei de locuinţe, precum şi renovării locuinţelor (modernizarea, consolidarea sau extinderea locuinţei). Dobânda este revizuibilă la fiecare 6 luni, respectiv la 30 iunie şi la 31 decembrie ale anului.

Avansul solicitantului trebuie să fie de cel puţin 25% din valoarea investiţiei finanţate prin creditul ipotecar; garanţia cerută este ipoteca de gradul I asupra imobilului ce face obiectul investiţiei şi/sau asupra altor imobile. Se solicită şi garanţie reală mobiliară asupra veniturilor solicitantului şi a codebitorilor, dacă este cazul.

Perioada de rambursare este de maxim 30 de ani pentru achiziţia şi construcţia de locuinţe, iar pentru renovarea locuinţelor aceasta este de maxim 15 ani. Se acordă perioadă de graţie de maxim 12 luni în cazul creditelor pentru construcţii.

Pachetele Finans Credit Ipotecar au fost bine primite pe piaţa ipotecară, din punctul de vedere al analiştilor economici. Astfel, în urma unui rating întocmit de CBRichardEllis pentru revista «Piaţa Financiară», în topul 10 al creditelor ipotecare în Euro, oferta societăţii Finans Credit Ipotecar s-a situat pe locul 2. Aceasta demonstrează că Finans Credit Ipotecar a înţeles foarte bine specificul şi, mai ales, nevoile pieţei ipotecare din România.

În analiza realizată, revista «Piaţa Financiară» consideră că: «cel mai bun produs de creditare nu este neapărat cel mai ieftin sau cel mai uşor de obţinut, ci acela care reuşeşte să îmbine cel mai eficient toate facilităţile pe care le presupune un credit pentru locuinţe. Produsul are cea mai mare perioadă de rambursare, în condiţiile unei dobânzi avantajoase. Societatea Finans Credit Ipotecar SA practică o marjă cuprinsă între 6,5 şi 6,8 puncte procentuale peste EURIBOR, în funcţie de valoarea împrumutului solicitat.

Campania de promovare se desfăşoară pe mai multe canale media (presa scrisă, radio, internet) şi se adresează în special tinerilor şi familiilor tinere care doresc să achiziţioneze o locuinţă.

Finans Credit Ipotecar a fost înfiinţată în decembrie 2004, de Finansbank Holland - ce deţine 99% din acţiuni, are un capital social de 3 milioane Euro, subscris şi vărsat integral. Finans Credit Ipotecar oferă credite ipotecare în baza legii 109 / 1999. Pentru informaţii suplimentare sau pentru obţinerea unui credit sunteţi aşteptaţi la oricare dintre cele 25 de sucursale Finansbank România SA.